010000, Қазақстан, Нұр-Сұлтан, Тұран даңғылы, 89 +7 (7172) 24-82-62 info@ghalam.kz
010000, Қазақстан, Нұр-Сұлтан, Тұран даңғылы, 89 +7 (7172) 24-82-62 info@ghalam.kz

Наноспутниктер

Ghalam ЖШС ғылыми және коммерциялық мақсатта наноспутниктер ұсынуға дайын.

Спутниктік қызметтерге жобадан орбитаға шығару, орбитада сынау және жерсеріктік деректерді басқару және өңдеу үшін жер сегментін орнату сияқты жұмыстар кіреді.

Техникалық сипаттамалары мен жерсерікті құру шарттары тапсырыс берушінің міндеттері мен талаптарына байланысты анықталады.